Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu:

• W I i III sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 1830 i niedzielę o godz. 1200.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu chrztu:
- świadectwo ślubu,
- odpis aktu urodzenia.

• Obowiązkowa nauka dla rodziców i chrzestnych w piątek po Mszy św. wieczornej o godz. 1830.
• Spowiedź rodziców i chrzestnych w piątek już od godz. 1800.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Co to jest chrzest?

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Przygotowania i chrzest

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu chrztu:
- świadectwo ślubu,
- odpis aktu urodzenia.
Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Po Chrzcie Świętym

Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego:
- chrzest będąc wezwaniem do życia w wierze, zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej,
- chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze, osiągnie zbawienie,
- chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi,
- chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.            2013-2020© TP