Sakrament Pokuty

Sakrament Pokuty:

· Codziennie 20 minut przed i podczas Mszy św.
· W niedzielę dla osób nie mogących skorzystać ze spowiedzi w tygodniu - w czasie każdej Mszy św. oprócz Mszy św. o godz. 1100.
· I piątek miesiąca spowiedź od 1600 do 1700 dzieci szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna.
· Młodzież ponadgimnazjalna - I piątek od 1930.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Czym jest spowiedź?

Spowiedź jest nazywana sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Od grzechu do pojednania

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Warunki dobrej spowiedzi

Tradycyjnie mówimy o pięciu warunkach dobrej spowiedzi.

Są to:
1. rachunek sumienia,
2. żal za grzechy,
3. mocne postanowienie poprawy,
4. wyznanie grzechów,
5. zadośćuczynienie.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

1. Rachunek sumienia

Przychodząc do spowiedzi trzeba zastanowić się, przypomnieć sobie i uświadomić grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi, aby potem móc wzbudzić w sobie żal za grzechy i postanowienie poprawy. Dlatego spowiedź zawsze trzeba rozpocząć od dobrego rachunku sumienia.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

3. Postanowienie poprawy

Kolejnym momentem w przygotowaniu się do spowiedzi św. jest postanowienie poprawy. Za grzechy popełnione i to czego nie można już odwrócić żałujemy, ale aby się one już nie powtórzyły postanawiamy poprawę.
Postanowienie poprawy jest uzupełnieniem żalu za grzechy i jest potwierdzeniem jego prawdziwości. Jest ono ściśle związane z żalem za grzechy i musi z niego wynikać. Żal za grzechy odnosi się do przeszłości, do tego co było, co minęło, poszło w historię. Tego nie sposób już cofnąć, wymazać z pamięci, naprawić. Za wszystko co było złe żałuję, ale na przyszłość postanawiam poprawę. Postanowienie poprawy odnosi się zatem do przyszłości, do nadchodzących dni, sytuacji, zdarzeń. Kto naprawdę żałuje ten czyni mocne postanowienie poprawy.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

2. Żal za grzechy

Prawdziwość pokuty nawrócenia i owocność sakramentu w dużej mierze zależy od szczerego żalu za grzechy, który jest skruchą serca i obrzydzeniem sobie grzechu.
Czym jest, a czym nie jest żal za grzechy? Jakie są istotne elementy żalu za grzechy? Kiedy żal za grzechy jest dobry, doskonały, a kiedy niedoskonały, bądź w ogóle go nie ma? Za jakie grzechy mamy żałować? Jak długo mamy żałować? Dlaczego żal za grzechy jest tak ważny w sakramencie pokuty i przebaczeniu grzechów?

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

4. Spowiedź, czyli wyznanie grzechów

Jeśli jesteśmy przygotowani, to przystępujemy do spowiedzi. Spowiedź to nie jest opowiadanie o grzechach, czy wyrzucenie z siebie grzechów. Spowiedź jest oskarżeniem się z grzechów, wyznaniem grzechów ze skruchą, pokorą, poczuciem winy i żalu.
Spowiedź św., czyli wyznanie grzechów, jest integralnym elementem sakramentu pokuty. Zewnętrzne oskarżenie się z grzechów jest wyrazem wewnętrznego żalu i nawrócenia. Spowiednik na podstawie otrzymanej władzy przyjmuje to wyznanie i mocą Bożego miłosierdzia w imieniu Chrystusa odpuszcza lub zatrzymuje grzechy.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

5. Zadośćuczynienie i pokuta

Dopełnieniem i sprawdzianem prawdziwego nawrócenia i żalu jest zadośćuczynienie Bogu i ludziom za popełnione winy. Powinno się przejawiać w poprawie życia oraz naprawieniu szkód.
Sakramentalna pokuta, która może mieć formę modlitwy lub dobrego uczynku, albo wprost wynagrodzenia wyrządzonej krzywdy jest czymś więcej niż pokutą i umartwieniem z własnego wyboru.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Jak zachować się w konfesjonale?

Formuła dla penitenta

(Kto to jest penitent? - Jest to osoba wyznająca religię Kościoła katolickiego, przystępująca do spowiedzi świętej).

Wydawać by się mogło, że to bardzo proste. Jeśli jednak ktoś spowiadał się dawno temu, a „formułkę” z czasów I Komunii św. zapomniał, to może mieć problem.

Oto propozycja dla penitenta, którą należy potraktować tylko jako podpowiedź.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst


Przykazania kościelne

Aktualna wersja przykazań kościelnych, zatwierdzona dla Polski przez Kongregację Nauki Wiary.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Dekalog według Katechizmu

Dekalog według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wydawnictwo Pallottinum - Poznań 1994.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Dekalog biblijny - wstęp

W Biblii można znaleźć aż dwa fragmenty, które zawierają tekst nazywany potocznie Dekalogiem. Pierwszy fragment znajduje się w 20. rozdziale „Księgi wyjścia” (Wj), drugi natomiast w 5. rozdziale „Księgi Powtórzonego Prawa” (Pwp). Tekst, który one przytaczają, nie jest identyczny.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Dekalog wg. Biblii Jakuba Wujka

Biblia ks. D. Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, ks. D. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Ks. D.J. Wujek pracował nad nią w latach 1584-1595. Przekład był kolejną próbą przetłumaczenia Biblii z łaciny na narodowy język polski. Dokonano go na zlecenie władz zakonnych, po uzyskaniu odpowiedniej zgody papieża Grzegorza XIII. W odróżnieniu od wcześniejszych, niezbyt udanych tłumaczeń, zadaniem ks. Jakuba Wujka miało być dokonanie przekładu: „któryby y własnością y gładkoscią Polskiej mowy z każdym przyszłym zrównał, y prawdą a szczyrością wykładu wszystkie inne celował”. Podstawą przekładu D.J. Wujka był łaciński przekład przypisywany św. Hieronimowi – tzw. Wulgata, usankcjonowana dekretem Soboru Trydenckiego jako oficjalny tekst Kościoła rzymskokatolickiego w 1546 roku.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Dekalog wg. Biblii Warszawsko-Praskiej

Biblia Warszawsko-Praska – tłumaczenie Biblii na współczesny język polski dokonane przez ks. bp. Kazimierza Romaniuka. Praca nad przekładem rozpoczęła się w 1961 i zajęła autorowi 35 lat. W 1976 ukazał się przekład Nowego Testamentu, a w 1997 całej Biblii. Jest to drugi od czasu przekładu ks. Wujka kompletny przekład na język polski wykonany w całości przez jedną osobę oraz pierwsze w polskiej historii wykonane przez jedną osobę – tłumaczenie z języków oryginalnych.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Dekalog wg. Biblii Tysiąclecia

Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych, zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski w Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Biblia Tysiąclecia miała pięć głównych wydań, ostatnie pochodzi z 1999 r. Biblia Tysiąclecia przyjęta została jako przekład liturgiczny w Kościele katolickim w Polsce.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

O rodzajach grzechów

Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że „Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu” (1849).
Gdy wiem, że coś jest grzechem, i czynię to, wówczas popełniam grzech. Kiedy nie jestem świadom, że coś jest grzechem, i czynię to, wtedy nie popełniam grzechu.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

O rodzajach grzechów - inne podejście

Są:
1. grzechy przeciw Duchowi Świętemu
2. grzechy główne
3. grzechy cudze
4. grzechy wołające o pomstę do nieba
5. grzechy zaniedbania
6. grzechy ciężkie i lekkie
7. grzechy przeciw
dekalogowi

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst


Informacje parafialne

Parafia Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10
63-900 Rawicz
Tel. 65 545 20 20

http://www.fara.rawicza.pl/
www.facebook.com/fara.rawicz

Informator Parafialny

Msze Św. w dni powszednie:  o  godz. 700, 830 i 1830 w poniedziałek 31 sierpnia br. o godz. 1730 i 1830

Msze Św. w niedzielę: ogodz. 700, 830,930,1100,1200,1600 i 1830

Okazja do spowiedzi: w dni powszednie pół godziny przed każdą  Mszą Św. w niedzielę podczas wszystkich Mszy Św. za wyjątkiem Mszy Św. o godz. 1100.

Stały Konfesjonał: w piątki – przed południem od godz. 700 do godz. 1200 a po południu od godz. 1400 do godz. 1900. W I piątki miesiąca przed południem od godz. 700 do godz. 1200a po południu od godz. 1500 do godz. 1900.

Biuro Parafialneczynne jest codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 900 do godz. 1200, oraz w czwartek dodatkowo po południu od godz. 1500 do godz. 1800.

Biuro Parafialne dla narzeczonych czynne w środę  od godz. 1600 do godz. 1700.

Katecheza przed Chrztem Św. dla Rodzicówdziecka i  chrzestnych odbywa się indywidualnie w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania. Instrukcja liturgiczna w piątek przed chrztem.

Wezwanie do chorego – tel. 507 495 874 (do chorego wzywamy za życia)

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.            2013-2020© TP